Hakkımızda

Arel Enerji olarak, sürdürülebilir üretim yapma misyonuna bağlı kalarak, alternatif enerji üretimi alanında yatırım yapmak, yenilikçi yaklaşımımızla sektörde öncü olmak hedefiyle 2011 yılında kurulduk.

Güvenilir ve yenilikçi yaklaşımımızla vizyoner çözümler sunuyor, ülkemizin kalkınması için her daim sorumluluk hissediyor, milli değerlerimize sahip çıkıyor, tüm paydaşlarımızla dürüst iletişim kuruyor,  insana ve doğaya saygı önceliği ile hareket ediyoruz.

Grup Şirketlerimiz

Bünyemizde üç şirket faaliyet gösteriyor:

Hedeflerimiz

Arel Enerji olarak, ana faaliyet alanlarımız olan elektrik üretimi, atık ayrıştırma, karbon emisyon azaltımı, tarım ve seracılık alanlarında sürdürülebilir üretim yapmayı misyon ediniyoruz. Hızla gelişmekte olan Türkiye serbest elektrik piyasasında stratejik yatırım ortaklıklarımız ve sektörel deneyimlerimiz ile aranılan, geleceğe yönelik hedefler belirleyen öngörülü bir şirket olmayı hedefliyoruz.
Ülkemizin menfaatine odaklanmak, çevre koruma bilinciyle hareket etmek ve bu bilinci yaymak, sosyal sorumluluk ve Ar-Ge projelerine destek vermek önceliklerimiz arasında yer alıyor.

Azmimizle, tutkulu, yenilikçi, dinamik, kararlı ekibimizle gelecek nesillere daha temiz bir dünya bırakmak hedefi için çalışmak, beraber üretmek ve paylaşarak çoğaltmak için varız.
AREL Enerji olarak, sürekli gelişimi, kaliteyi, ekip çalışmasını, sosyal sorumluluğu, profesyonel yönetim anlayışını, teknolojik gelişmelere uygunluğu ve paylaşımı esas alan bir anlayışla sektörde öncü bir kuruluş olma vizyonu ile çalışıyoruz. Öte yandan bilinçlendirme ve eğitim faaliyetlerimizle evsel atık ayrıştırma konusunda kamuoyunda farkındalık yaratıyoruz.

Değerlerimiz

Etik değerlere sahip çıkarak tüm paydaşlarımızla dürüst ve şeffaf iletişim kuruyoruz.

Arel Enerji olarak tüm paydaşlarımızla karşılıklı fayda sağlamak ve iyi niyet temelinde eşitlikçi ve adilane bir ilişki kurmak için çalışıyoruz. Tüm iş süreçlerimizde yasalara ve ahlak kurallarına sıkı sıkıya bağlı hareket ediyoruz.

  • Adalet
  • Sürekli Gelişim
  • Dürüstlük
  • Sorumluluk ve Aidiyet
  • İş Güvenliği

Adalet

Sürekli Gelişim

Dürüstlük

Sorumluluk ve Aidiyet

İş Güvenliği

Politikamız

Atık yönetimi ve atıklardan enerji üretimi sağlarken; çevre kirliliğinin önlenmesine dair gerekli tedbirleri almayı, yüksek kalitede hizmet vermeyi, hizmetin sürekliliğini ve güvenilirliğini sağlamayı, enerjinin etkin ve verimli kullanılmasını, tüketiminin gerçekleştirilmesi ile ilgili analiz ve değerlendirmeler aracılığıyla tüm üretim sürecini güvence altına almayı ilke ediniyoruz.

Tüm faaliyetlerimizde takım ruhunu, çevrenin ve insanların korunması ilkelerini ön planda tutuyoruz. Bu hedeflerle disiplinli, saygılı, donanımlı çalışanlar yetiştiriyor ve çalışanlarımıza güven duyacakları bir çalışma ortamı sunuyoruz. Şirket politikamız kapsamında kalite, çevre, enerji ve İSG alanlarındaki riskleri belirleyerek kontrol altına alıyoruz.

Kalite ve Çevre Politikamız

Çevre ve insan sağlığına duyarlı olarak ve çevre kirliliğinin önlenmesine dair gerekli tedbirleri alarak yüksek kalitede hizmet üretmek, hizmetin sürekliliğini ve güvenilirliğini sağlamak hedefleriyle:

Atık yönetimi ve enerji üretimi faaliyetleri göstermeyi,

Çevre ile ilgili mevzuata uymayı,

Enerji tüketimini yönetmeyi,

Entegre Yönetim Sistemimizi sürekli iyileştirmeyi,

Dürüst, disiplinli, saygılı, iyi ahlaklı personel çalıştırmayı,

Kalite ve çevre politikamız olarak benimsiyoruz

Tarihçemiz